Realizujemy projekt pt.: „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych

Całkowita wartość projektu: 50.184,00 PLN
Dofinansowanie: 20.400,00 PLN

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w działaniach eksportowych poprzez

specjalistyczną usługę doradczą dla MŚP.

Celem projektu jest analiza rynków zagranicznych, segmentacja klientów oraz
wyselekcjonowanie odpowiedniego rynku zbytu na którym przedsiębiorca mógłby rozszerzyć

swoją działalność.

W wyniku realizacji projektu firma utrzyma działalność gospodarczą oraz dotychczasowe tempo rozwoju.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firm

 

 

 

 

 

 

y.